fbpx

Privacybeleid

 

Privacy policy

Cédric Larbie Real Estate verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. We willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. We willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze website surft. Daarom staan we erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

WELKE GEGEVENS REGISTREREN WE?

We registreren, via ons “contactformulier” uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

WAAROM REGISTREREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om op uw aanvraag te kunnen antwoorden en om u eventueel te informeren over nieuwigheden in ons aanbod.

HOE BESCHERMEN WE DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd voor transmissie maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking, onwettige vernietiging of verlies door ongeval. 

Binnen de onderneming wordt men verplicht het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Zaakvoerder, de heer Cédric Larbie, is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@cedriclarbie.com.

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen (met een kopie van uw identiteitskaart) naar volgend adres: Het Heike 20 3550 Heusden-Zolder (België).

ALGEMENE INFORMATIE 

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde “privacywet”) recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december en in voege sinds 1 september 2001.

De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nummer 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’).

We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze website.

 

Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van de website “www.cedriclarbie.com” houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

In bepaalde rubrieken bevat de website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE

Op onze website informeren we u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en we kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. We bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissingen te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. We doen al het mogelijke om op de website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Cédric Larbie Real Estate kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. We raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur …) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen. 

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Hoewel we ons inzetten om de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden we ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere. We behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbreking en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde. 

TOEGANGSVERBOD TOT DE WEBSITE

We behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. We behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

WET VAN TOEPASSING EN RECHTSPRAAK

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website is de Belgische wet van toepassing, en zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. 

 

Call Now Button